Workshopy pro školy v Knihovně Václava Havla

…Nejde o to, aby se všechny její národy rozplynuly v nějakém amorfním panevropském moři, nejde ani o tom, aby vznikl jakýsi monstrózní nadstát. Jde o to, aby se vytvářel prostor těsné a rovnoprávné spolupráce nejrůznějších svébytných součástí Evropy… Princip občanský jako záruka, že národní nevraživost už nikdy nezvítězí nad normální občanskou spoluprací. Václav Havel, Evropa jako úkol.

Interaktivní workshop nabídne žákům a studentům v první části hravou možnost po vzoru abecedáře Česka ABCZ aneb H jako Havel zamyslet se nad tím, co je a není součástí české identity. Lze popsat vztah k rodné zemi hesly abecedáře? Vybereme stejná, nebo nosí každý v srdci svá vlastní? V druhé části se zamyslíme nad tím, jak studenti vnímají evropskou část své identity (zda vůbec), co ji vlastně tvoří a proč je důležitá. Vše by mělo směřovat k poznání, že česká a evropská část identity si neodporují, naopak se doplňují.

 

Aktualizace...
  • Žádné produkty v košíku.